Komentowanie

Każdy element systemu może być opatrzony przez Ciebie lub Twoich współpracowników komentarzem. Adnotacje przypisane do klientów, emaili, plików czy zadań to dobry krok do poprawy jakości pracy.

Zobacz w Przewodniku

komentarze