Pliki

Moduł plików umożliwa dodawanie, pobieranie i zarządzanie plikami w obrębie konta. Umożliwa ponadto zarządzanie i udostępnianie katalogów plików innym użytkownikom. Dzięki temu modułowi cfirma.pl dostarcza swoim klientom zaawansowany system DMS z wersjonowanie plików.

Zobacz w Przewodniku

pliki