Wykresy

Moduł wykresów umożliwia generowanie zestawień i wykresów ze sprzedaży. Możliwe jest zaawansowane parametryzowanie wykresów.

Zobacz w Przewodniku

wykresy