cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Aplikacje/użytkownicy

RSS
Dostęp do systemu cfirma realizowany jest na bazie dostępu do aplikacji tworzonych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Z daną aplikacją związany jest zakres funkcjonalności wynikający z wybranego planu taryfowego. W skład aplikacji wchodzi możliwość tworzenia użytkowników, na których można się następnie logować w celu dostępu do usługi. Plan taryfowy determinuje maksymalną liczbę aktywnych użytkowników per aplikacja.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.