cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Przestrzeń danych

RSS
Przestrzeń danych jest dostępnym miejscem w ramach pojedynczej aplikacji, jaką wspólnie dysponują wszyscy użytkownicy należący do aplikacji. Miejsce to jest przeznaczone na przechowywanie danych użytkowników, w tym plików, wiadomości e-mail wraz z załącznikami, wszystkich pozostałych bytów obecnych w systemie włącznie z opisującymi je metadanymi, jak foldery, kalendarze, czy linki. Rozmiar dostępnej przestrzeni jest ściśle związany z taryfą, w ramach której świadczona jest usługa.

Należy mieć na uwadze, iż ilość aktualnie dostępnej (wolnej) przestrzeni danych determinuje działanie aplikacji. Choć system nie odmówi radykalnie wykonywania rutynowych operacji w momencie, gdy przekroczony zostanie limit miejsca określony przez taryfę, tak sytuacja taka wiąże się z narzuceniem pewnych ograniczeń.

W ramach wyczerpywania wolnej przestrzeni danych należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:
  • Po przekroczeniu 90% dostępnej przestrzeni danych użytkownicy będą regularnie informowani o aktualnym zużyciu wolnego miejsca w postaci notyfikacji.
  • Po przekroczeniu 100% dostępnej przestrzeni danych pobieranie wiadomości e-mail oraz wgrywanie plików zostanie uniemożliwione.
  • Dalsze, znaczne przekroczenie limitu skutkować będzie zablokowaniem aplikacji wymagającym kontaktu z pomocą techniczną.

W przypadku przekraczania limitu przestrzeni danych możliwe i zalecane jest rozpatrzenie skorzystania z innej taryfy zapewniającej większą przestrzeń.

Informacje o aktualnym zużyciu przestrzeni danych dostępne są dla wszystkich użytkowników w postaci panelu w ustawieniach.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.