cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Trwałe połączenie

RSS
Podczas korzystania z systemu cfirma możliwe jest odbieranie różnego rodzaju powiadomień wliczając w to notyfikacji na skutek akcji innych użytkowników aplikacji (zmiany statusu zadań, wysłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora), czy też notyfikacji generowanych przez sam system (odebranie wiadomości e-mail, wystosowanie przypomnień)... Wszystko to realizowane jest za sprawą tzw. „trwałego połączenia” utrzymywanego na czas zalogowania użytkownika do systemu.

Jego brak może wiązać się z ograniczeniem funkcjonalności.

Stan trwałego połączenia jest na bieżąco indykowany w ekranie głównym, na górnym panelu, w postaci ikony statusu połączenia.

Trwałe połączenie może zostać tymczasowo utracone na skutek odświeżenia strony w przeglądarce. Ponadto, należy mieć na uwadze, iż tylko jedno trwałe połączenie może być nawiązane per zalogowany użytkownik, tym samym próba pracy w kontekście jednego zalogowanego użytkownika w kilku oknach/zakładkach przeglądarki może skutkować brakiem połączenia/ograniczoną funkcjonalnością w dowolnym z okien/zakładek.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.