cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Edytor e-mail

RSS
Panel modułu dla modułu e-mail.

Panel modułu dla modułu e-mail.

Edytor e-mail stanowi dedykowany edytor umożliwiający komponowanie wiadomości. Pozwala on zarówno na edycję wiadomości będącej prostym tekstem, jak również oferuje zaawansowane formatowanie pozwalając na komponowanie wiadomości HTML. Osiągalny jest on zarówno z panelu modułu modułu e-mail, jak z edytora bytu wiadomości e-mail.

Tworzone przy pomocy edytora wiadomości można zapisywać w celu późniejszej edycji. Wszystkie zapisane wiadomości są umieszczane w folderze Kopie robocze dla danego konta, z którego komponowana wiadomość ma zostać wysłana. Domyślne konto sprecyzowane w oknie zarządzania kontami decyduje o domyślnym koncie, z którego komponowana jest nowa wiadomość. Tym samym oznacza to, iż niemożliwe jest stworzenie nowej wiadomości e-mail bez zdefiniowania domyślnego konta. Ponadto edytor zapewnia automatyczne, periodyczne zapisywanie komponowanej wiadomości na wypadek awarii.

Edytor oferuje możliwość dodawania załączników za sprawą rozwijanego przycisku Obraz Załącz pliki, które mogą pochodzić zarówno z lokalnego komputera (Obraz Załącz z komputera), bądź mogą być wybrane spośród plików moduł plików (Obraz Załącz z cfirma). W przypadku załączania plików z komputera konieczne jest ich uprzednie wgranie do cfirma, do czego służy okno wgrywania załączników będące uproszczoną wersją okna wgrywania plików z modułu plików. W przypadku próby załączenia pliku istniejącego w cfirma zostanie wywołane okno umożliwiające przeglądanie modułu plików i ostateczny wybór plików. Dodane załączniki uwidaczniają się na widoku danych załączników, jako pole o etykiecie Załączniki. Widok danych załączników, jako typowy widok danych oferuje menu kontekstowe umożliwiające wykonywanie operacji na wybranych załącznikach, w tym ich usuwanie. Należy mieć na uwadze, iż dostęp do metody wykorzystującej moduł plików regulowany jest dostępem do tego modułu.

Okno pozwalające na wybór adresu e-mail spośród kontaktów.

Okno pozwalające na wybór adresu e-mail spośród kontaktów.

W celu wyboru adresu e-mail nadawcy można posłużyć się zapisanymi uprzednio kontaktami z modułu kontaktów. W tym przypadku zostanie wywołane okno umożliwiające przeglądanie kontaktów z modułu kontaktów oraz ostateczny wybór adresu, a także pola, w które zostanie on dopisany (Do/Kopia/Ukryta kopia). Należy mieć na uwadze, iż dostęp do tej funkcji zależny jest od dostępu do modułu kontaktów.

Edytor e-mail oferuje także zestaw opcji pod rozwijanym przyciskiem Obraz Opcje. Umożliwiają one zarówno sprecyzowanie priorytetu wiadomości, jak również włączenie potwierdzenia doręczeń, czy przełączanie edytora w trybie komponowania wiadomości czysto tekstowej, lub z zaawansowanym formatowaniem (HTML). Należy mieć na uwadze, iż zmiana trybu edytora skutkować będzie stratą dotychczas napisanej wiadomości.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- email_edytor.png 22,49 KB
- email_ksiazka_adresowa.png 36,78 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.