cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł kokpitu nie należy do modułów głównych i jako taki nie oferuje żadnego nowego bytu. W zamian moduł kokpitu pełni funkcję pierwszego modułu, jaki przychodzi zobaczyć każdemu użytkownikowi cfirma gdyż zapewnia on ogólny widok na ostatnie poczynania użytkowników aplikacji. Pełniąc przede wszystkim funkcje prezentacyjne oferuje mechanizmy dostępne dla innych modułów, aby te w ramach kokpitu mogły prezentować swoją zawartość. Tym sposobem, zarówno moduł kokpitu, jak i pozostałe moduły systemu oferują własne panele wyświetlane w postaci tablicy, na której można „wywieszać” interesujące użytkownika informacje.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu kokpitu.

Panel modułu dla modułu kokpitu.

Panel modułu dla modułu kokpitu tylko w drobnym stopniu przypomina standardowy panel modułu, gdyż oferuje raptem dwa panele:
 • Listę dostępnych paneli (Panele).
 • Widok kokpitu, w którym możliwe jest prezentowanie wybranych paneli.

Lista dostępnych paneli

W miejsce dostępnego na przestrzeni modułów panelu nawigacji/folderów, w module kokpitu dostępna jest lista paneli nie oferująca nic więcej, jak zbiór elementów z polami wyboru. Pola wyboru w Panelach korespondują z widocznością określonych paneli, w tym przełączanie ich w liście powoduje ich chowanie/pokazywanie w widoku kokpitu, jak również zamykanie ich w widoku kokpitu odznacza je z listy. Zgodnie z wprowadzeniem - określone panele są oferowane przez odpowiadające im moduły, tak dostępność paneli w kokpicie jest ściśle uwarunkowana dostępnością określonych modułów w kontekście uprawnień.

Widok kokpitu

Widok kokpitu stanowi obszerne tło, w którym prezentowane są wybrane panele. Tło podzielone jest odgórnie na 3 kolumny w ramach których można układać pod sobą wybrane panele, jeden pod drugim od góry.

Panele

Wygląd prezentowanych paneli niewiele różni się od wyglądu okien w systemie, gdyż prezentowane panele, podobnie, jak okna, posiadają belkę panelu zawierającą tytuł oraz pasek przycisków zbliżony do tych z okna. Przyciski unikalne dla paneli modułu kokpitu to:
 • Obraz Zwijanie/rozwijanie panelu do belki panelu.

Panele umieszczane w widoku kokpitu mogą być zarówno przemieszczane za pomocą metody „przeciągnij i upuść” chwytając belkę panelu, jak również możliwa jest zmiana ich wysokości regulując dolną krawędź panelu. Ostatecznie, każdy z paneli można zwinąć, a także schować. Wszelkie modyfikacje związane z widocznością, położeniem i kształtem paneli zostają trwale zachowane pomiędzy każdym zalogowaniem do systemu.

Do dostępnych paneli oferowanych przez kokpit należą:
 • Notatnik składający się z pojedynczego, obszernego pola tekstowego służącego zapisywaniu notatek. Notatki zawarte w tym panelu są automatycznie zachowywane zaraz po ich napisaniu oraz dostępne za każdym logowaniem.
 • Historia zawierający prosty, nieedytowalny widok danych prezentujący chronologiczny zbiór historii zmian dla bytów systemu widzianych przez aktualnego użytkownika, dokonanych przez niego oraz pozostałych partycypantów aplikacji. Podobnie, jak panel historii, panel kokpitu oferuje „ślepe stronicowanie” nie pozwalające na przechodzenie do arbitralnej strony.
 • Zadania zawierający kopię widoku danych oferowanego przez panel widoku modułu zadań w trybie pozwalającym wyłącznie na odczyt oraz oferujący minimum akcji, w tym operację Idź do... znaną z panelu linków oraz możliwość Edycji/podglądu wybranego bytu. Widok zadań agreguje wszystkie zadania widoczne dla danego użytkownika na przestrzeni aplikacji.
 • Sprzedaż zawierający kopię widoku danych oferowanego przez panel widoku modułu sprzedaży w trybie pozwalającym wyłącznie na odczyt oraz oferujący minimum akcji, w tym operację Idź do... znaną z panelu linków oraz możliwość Edycji/podglądu wybranego bytu. Widok zadań agreguje wszystkie sprzedaże widoczne dla danego użytkownika na przestrzeni aplikacji.
 • E-mail zawierający kopię widoku danych oferowanego przez panel widoku modułu e-mail w trybie pozwalającym wyłącznie na odczyt oraz oferujący minimum akcji, w tym operację Idź do... znaną z panelu linków oraz możliwość Edycji/podglądu wybranego bytu. Widok zadań agreguje wszystkie odebrane wiadomości e-mail widoczne dla danego użytkownika na przestrzeni aplikacji.
 • Nadchodzące zdarzenia oferujący prosty widok danych agregujący zbliżające się wydarzenia na przestrzeni wszystkich widocznych przez użytkownika kalendarzy. Podobnie do pozostałych paneli kokpitu, widok ten oferuje minimum akcji. Domyślnie, widok ten jest pogrupowany po bliskości terminu zdarzenia przyjmującej jedną z następujących wartości:
  • Dzisiaj dla zdarzeń mających miejsce w ciągu aktualnego dnia, lecz nie 24h.
  • W ciągu 3 dni
  • W ciągu 7 dni

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.