cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduły

RSS


Niniejszy rozdział opisuje oferowane przez cfirma moduły, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznego zastosowania w codziennych zadaniach. Nacisk został położony na unikalne cechy każdego z modułów odbiegające od standardowych założeń dla modułów głównych wliczając w to sposoby przechowywania i organizacji bytów, a także unikalne interfejsy.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.