cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Moduł notatek należy do modułów głównych i tym samym oferuje własny byt - notatkę. Notatki są prostymi bytami składającymi się z tytułu i treści. Ich zastosowanie sprowadza się do sporządzania krótkich wiadomości tekstowych zarówno na własne potrzeby (przechowywanych zazwyczaj w folderach prywatnych), jak i publicznych zawierających potencjalne wytyczne, czy innego rodzaju informacje do użytku wspólnego. Przykładem ciekawego zastosowania notatki może być sporządzenie wspólnego, szczegółowego opisu koniecznych zmian do wykonania na określonym zbiorze dokumentów, następnie udostępnienie notatki z uprawnieniami odczytu aby ostatecznie zlinkować pliki wymagające zmian z opisującą je notatką. Nic nie stoi na przeszkodzie, by stworzyć również powiązane z notatką zadanie z wyznaczonym terminem aby nadać przedsięwzięciu ramy czasowe.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu notatek.

Panel modułu dla modułu notatek.

Panel modułu dla modułu notatek nie różni się niczym od typowego panelu modułu.

Panel nawigacji/folderów

Panel folderów oferowany przez moduł notatek nie oferuje żadnych dodatkowych możliwości ponad typowy panel folderów. Zawiera natomiast szereg folderów specjalnych, których prezentowana zawartość jest agregatem potencjalnie wielu folderów. Dostępne foldery specjalne stanowią standardowy zbiór folderów specjalnych, obecnych także w innych modułach.

Foldery specjalnie oferowane przez panel folderów modułu notatek to:
  • Obraz Prywatne, agregujący byty spod wszystkich prywatnych folderów.
  • Obraz Publiczne, agregujący byty spod wszystkich publicznych folderów, do których użytkownik posiada dostęp oraz, które zostały uwzględnione w widoczności.
  • Obraz Klienci, agregujący byty spod wszystkich folderów wszystkich klientów, do których użytkownik posiada dostęp. Bliższe informacje na temat folderu Klienci, jak i innych zawartych w nim folderów specjalnych, charakterystycznych dla modułu klientów zostały opisane w module klientów.
  • Obraz Wszystkie notatki, agregujący byty zapewniane przez dotychczas wymienione foldery, dający tym samym pełen obraz wszystkich dostępnych w danym momencie notatek dla użytkownika. Folder ten wybrany jest jako domyślny folder w panelu folderów.

Folder Obraz Wszystkie notatki pełni sztandarową rolę folderu specjalnego nie pozwalając na żadne modyfikacje, wliczając w to tworzenie nowego zadania.

Panel widoku

Panel widoku modułu notatek zawiera raptem typowy tabelaryczny widok danych ze standardowymi kolumnami oferowanymi przez panel widoku dla modułu oraz polem filtru [1] pozwalającym na zawężenie wyświetlanych notatek do tych, których tytuł zawiera podaną frazę.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module notatek nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Edytor bytu

Edytor notatki w trybie edycji w zakładce Szczegóły .

Edytor notatki w trybie edycji w zakładce Szczegóły.

Edytor notatki w żaden sposób nie odbiega od typowego edytora bytu nie oferując żadnych dodatkowych zakładek, jak własny formularz dla zakładki Szczegóły.

Atrybuty notatki

Do atrybutów opisujących notatkę można zaliczyć:
  • Tytuł pełniący również funkcję nazwy dla bytu, gdyż to właśnie tytuł obecny jest m. in. w hiperlinkach dla notatek oraz wyświetlany wszędzie tam, gdzie możliwa jest prezentacja wielu typów bytów jednocześnie.
  • Treść mogąca zawierać dowolnie długi tekst notatki.

Oba pola prezentujące atrybuty notatki są polami wymaganymi.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- notatki_edytor_bytu.png 8,17 KB
- notatki_panel_modulu.png 33,36 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.