cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno wgrywania plików

RSS
Okno wgrywania plików podczas wysyłania danych.

Okno wgrywania plików podczas wysyłania danych.

Okno wgrywania plików zawierające szereg zakolejkowanych plików przed rozpoczęciem wgrywania.

Okno wgrywania plików zawierające szereg zakolejkowanych plików przed rozpoczęciem wgrywania.

Okno wgrywania plików umożliwia wgrywanie plików z komputera do cfirma. Co wyróżnia ten mechanizm, to fakt, iż umożliwia on zlecenie wielu operacji wraz ze sprecyzowaniem ich parametrów (nazw plików, docelowych folderów), a następnie sukcesywne ich realizowanie. Okno wgrywania plików jest używane przede wszystkim w module plików, jako alternatywa do edytora bytu w trybie tworzenia dla modułu plików, lecz także pod pewną postacią w module e-mail w celu wgrywania załączników w edytorze e-mail.

Podstawowym elementem okna wgrywania plików jest tabelaryczny widok danych zawierający wszystkie zakolejkowane do wgrania pliki a także ilustrujące postęp ich wgrywania. Widok ten oferuje szereg akcji, z których wszystkie zostały zebrane na dolnym pasku narzędzi. Elementem drugoplanowym okna jest pasek postępu ilustrujący postęp wgrywania.

W celu wgrania plików do cfirma należy zakolejkować pożądane do wgrania pliki wybierając akcję Obraz Dodaj celem wybrania pliku z komputera. Po dokonaniu wyboru plik automatycznie trafia na listę w stanie Obraz Zakolejkowany. Listę można dowolnie uzupełniać a także reorganizować kolejność wgrywanych plików za pomocą przeciągania wierszy widoku danych w celu zmiany kolejności wpisów.

Po dodaniu plików na listę istnieje możliwość zmiany ich danych za sprawą akcji Obraz Właściwości, która otworzy okno właściwości dla wgrywanego pliku i pozwoli dostosować jego parametry, w tym nazwę, komentarz dla wersji pliku a także folder docelowy, w którym plik powinien się znaleźć. Akcja ta jest domyślną akcją dla widoku i dostępna jest pod podwójnym kliknięciem. Należy mieć na uwadze, iż wszystkie dodawane z okna wgrywania pliki są domyślnie zakolejkowane do wgrania do folderu, z którego wywołane zostało okno.

Po sfinalizowaniu kolejki plików i podczas rozpoczęcia wgrywania plików za sprawą naciśnięcia klawisza Wgraj jakiekolwiek zmiany w widoku danych ze strony użytkownika nie są możliwe. Dla odmiany, stany plików kolejno ulegają zmianie wraz z postępem ich wgrywania, który również na bieżąco ilustruje pasek postępu. Ostateczny efekt operacji wyświetlony jest w kolumnie Status, w tym jeśli wystąpi błąd (Obraz), w danym wierszu można znaleźć stosowny komunikat. Jeśli operacja się powiedzie (Obraz), wówczas dany wiersz zawiera informację o wersji pliku, która została dodana oraz o rozmiarze wgranego pliku.

W momencie, gdy trwa wgrywanie wybranych plików możliwe jest przerwanie operacji w dowolnym momencie za sprawą przycisków Przerwij oraz Przerwij wszystkie.

Jeśli po zakończeniu operacji na liście znajdują się jeszcze jakieś pliki w stanie innym, jak zakończonym, wówczas możliwe jest wznowienie operacji w celu ponownej próby wgrania plików, których wgrywanie się uprzednio nie powiodło lub zostało przerwane.

Okno właściwości

Okno właściwości dla pliku zakolejkowanego do wgrania.

Okno właściwości dla pliku zakolejkowanego do wgrania.

Okno właściwości pliku służy sprecyzowaniu parametrów pliku przed jego ostatecznym wgraniem do cfirma. Okno właściwości jest wołane z okna wgrywania plików podczas kolejkowania plików do wysłania do systemu.

Dostępne parametry pliku, które można zmienić przed wgraniem to:
  • Nazwa pliku o restrykcyjnym zbiorze znaków mogących być użytych.
  • Komentarz do wersji, do którego wgląd można uzyskać z zakładki Wersje w edytorze bytu plików.
  • Folder docelowy, pod którym wgrany zostanie plik. Folder docelowy można sprecyzować za pomocą miniaturowego odpowiednika panelu folderów plików dostępnego w oknie.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.