cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno właściwości kalendarza

RSS
Okno właściwości kalendarza podczas zmiany koloru dla kalendarza.

Okno właściwości kalendarza podczas zmiany koloru dla kalendarza.

Okno właściwości kalendarza jest wielce zbliżone do okna właściwości folderu i jest osiągalne w taki sam sposób - za pośrednictwem akcji Właściwości z panelu kalendarzy (nawigacji/folderów) modułu kalendarzy. Podobieństwo wynika z faktu, iż kalendarza w dużej mierze przypominają foldery, co zostało bliżej wyjaśnione w module kalendarzy.

Zasadniczo, okno właściwości kalendarza oferuje wszystkie te same możliwości, co okno właściwości folderu, wliczając w to ten sam zestaw zakładek i zawartych w nich paneli. Zaprezentowane na ilustracji okno jest zbiorem właściwości dla folderu bytów klienta, przez co uniemożliwia edycję nazwy [1] oraz posiada charakterystyczną ikonę klienta w lewym górnym rogu, tym samym zachowując się identycznie, jak każde inne okno właściwości podobnego folderu otwarte z pozostałych modułów.

Co wyróżnia okno właściwości kalendarza to możliwość precyzowania koloru dla wybranego kalendarza, gdyż zgodnie z wyjaśnieniem w module kalendarzy - kolory dla kalendarzy są danymi indywidualnymi dla użytkowników i umożliwiają im przyporządkowanie dowolnego koloru do każdego jednego kalendarza, do którego użytkownik ma dostęp zmieniając tym samym sposób w jaki każdy użytkownik z osobna postrzega dany kalendarz. Możliwość taką oferuje pole koloru [2].

Ponadto, w panelu dla zakładki Podsumowanie widnieje także pomocnicza wartość wszystkich zdarzeń znajdujących się aktualnie w danym kalendarzu [3].

Zważając na fakt, iż ustawianie koloru dla kalendarzy jest kwestią prywatną każdego użytkownika, tak otworzenia okna właściwości kalendarza w trybie podglądu (na skutek braku wystarczających uprawnień do kalendarza) wcale nie uniemożliwia sprecyzowania koloru dla kalendarza. Rozwiązanie to zostało adoptowane przez formularze znajdując również zastosowanie w panelu przypomnienia.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_wlasciwosci_kalendarza.png 43,43 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.