cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno zarządzania kontami

RSS
Okno zarządzania kontami ze zdefiniowanym jedynym kontem, ustawionym jako domyślne.

Okno zarządzania kontami ze zdefiniowanym jedynym kontem, ustawionym jako domyślne.

Okno zarządzania kontami pozwala na wyświetlenie wszystkich kont e-mail aktualnie dostępnych dla użytkownika, oraz w przypadku dysponowania wystarczającymi uprawnieniami wobec konta - na jego edycję. Z tego okna możliwe jest także definiowanie nowych kont oraz wybór konta domyślnego (które będzie wybierane podczas komponowania nowej wiadomości przy pomocy edytora). Okno zarządzania kontami dostępne jest z panelu modułu modułu e-mail.

Podstawowym elementem okna zarządzania kontami jest prosty tabelaryczny widok danych prezentujący dostępne konta oraz oferujący szereg akcji eksponowanych zarówno w skojarzonym menu kontekstowy, jak i na pasku narzędzi. Edycja/podgląd konta, jak również tworzenie nowych kont możliwe jest za sprawą okna edycji konta. Zmiana domyślnego konta e-mail możliwa jest za sprawą kolumny Domyślne w widoku danych zawierającej pole wyboru. Przełączenie pola wyboru dla danego konta wybiera je jako domyślne.

Należy mieć na uwadze, iż usuwanie konta jest możliwe tylko dla kont, do których folderów użytkownik posiada uprawnienie zarządzania. Ponadto, usunięcie konta jest jednoznaczne z usunięciem wszystkich zawartych pod nim podfolderów i przede wszystkim - wszystkich wiadomości e-mail.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- email_okno_zarzadzania_kontami.png 10,82 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.