cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Wyszukiwanie

RSS

Moduł wyszukiwania pełni rolę modułu narzędziowego, tym samym nie udostępnia własnego typu bytów i nie może być postrzegany jako moduł główny. Podstawową funkcją modułu wyszukiwania jest możliwość szukania bytów na przestrzeni całego systemu na podstawie ich nazwy oraz zawartych opisów. Po znalezieniu zestawu bytów, moduł wyszukiwania polega na funkcjonalności dostarczonej przez pozostałe moduły celem prezentacji znalezionych bytów za sprawą ich edytorów bytów, jak również możliwości przejścia (akcji Idź do...) do wybranych bytów w ich rodzimych modułach.

Panel modułu

Panel modułu dla modułu wyszukiwania.

Panel modułu dla modułu wyszukiwania.

Panel modułu dla modułu wyszukiwania przypomina budową każdy inny moduł, jednak po bliższych oględzinach widać, iż oferowany przez niego zakres możliwości jest bardzo niewielki.

Panel filtrów

W miejsce dostępnego na przestrzeni modułów panelu nawigacji/folderów, w module wyszukiwania dostępny jest panel filtrów pozwalający raptem na zawężenie funkcji wyszukiwania do wybranych typów bytów.

Panel widoku

Panel widoku w module wyszukiwania przypomina typowy panel widoku oferując minimalistyczny tabelaryczny widok danych służący do prezentowania wyników oraz pojedyncze pole filtru w pasku filtrów pozwalające na precyzowanie wyszukiwanej frazy.

Tabelaryczny widok panelu wyszukiwania udostępnia zestaw podstawowych akcji, a w tym:
  • Idź do... umożliwiającą przejście do wybranego bytu, podobnie, jak ma to miejsce w panelu linków.
  • Edycję/podgląd wybranego bytu za pomocą edytora bytu w zależności od dysponowanych uprawnień.

Panel szczegółów

Panel szczegółów w module zadań nie wybiega poza możliwości oferowane przez typowy panel szczegółów.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- wyszukiwanie_panel_modulu.png 34,54 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.