cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja
Szukaj...
»

PoweredBy

O przewodniku...

RSS
Niniejszy przewodnik zawiera informacje zarówno ułatwiające rozpoczęcie pracy z systemem cfirma, jak również informacje bardziej szczegółowe, pomocne w dalszej pracy z systemem. Składa się on z zasadniczych czterech części:
  • Abstraktu stanowiącego teoretyczny wstęp do posługiwania się cfirmą, ilustrującego budowę systemu oraz zawierającego fundamentalne zagadnienia poruszane w dalszych częściach przewodnika.
  • Podstaw opisujących podstawowe elementy interfejsu, (w szczególności te, z którymi użytkownikowi przychodzi zapoznać się najwcześniej) i stanowiących wizualne uzupełnienie informacji zawartych w abstrakcie wiążąc logikę systemu z interfejsem.
  • Modułów poświęconej poszczególnym modułom systemu, ich możliwościom i różnicom wobec ogólnie przyjętych konwencji przedstawionych dotychczas.
  • Wskazówek dotyczących interfejsu stanowiących uzupełnienie informacji podstawowych o wspólne konwencje stosowane na przestrzeni całego systemu w odniesieniu do najczęściej wykorzystywanych elementów interfejsu.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.