cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Edytor bytu

RSS
Edytor bytu w trybie edycji dla moduły zadań w zakładce Szczegóły .

Edytor bytu w trybie edycji dla moduły zadań w zakładce Szczegóły.

Edytor bytu stanowi podstawowe okno towarzyszące pracy z bytami od ich powstania przez ich każdorazową edycję lub podgląd. Edytory bytów są oferowane przez moduły główne, także są unikalne dla każdego typu bytu, mimo to, posiadają szereg wspólnej funkcjonalności. Jako podstawowy, często używany element interfejsu, właściwy edytor bytu wyświetlany jest wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność operowania na danym bycie, wliczając w to panel modułu określonego modułu, czy akcje dostępne w wyświetlanych hiperlinkach.

Tryby pracy

Edytor bytu wyróżnia fakt, iż może zostać wywołany w jednym z trzech trybów, który determinuje jego zastosowanie, jak i możliwości.

Tryb edycji

Podstawowym trybem w jakim użytkownik ma styczność z edytorem bytu jest tryb edycji używanym do edycji istniejących bytów, który zapewnia pełną kontrolę nad treścią/zawartością danego bytu. Na edytor w tym trybie składa się szereg zakładek, w tym:
  • Zakładka Szczegóły zawierająca atrybuty definiujące dany byt będąca jednocześnie zakładką unikalną dla każdego bytu oraz domyślną podczas standardowego wołania edytora bytu.
  • Zakładka Podsumowanie zawierająca podstawowe statystyki bytu, w tym atrybut pełniący nazwę bytu wyświetlaną na przestrzeni systemu, którą w zależności od typu bytu może być: temat zadania, temat wiadomości e-mail, nazwa klienta, nazwa pliku.
  • Zakładki Komentarze, Linki, Historia składające się na panele oferujące podstawowe funkcjonalności dla wszystkich bytów występujące również dla w wygody w panelu szczegółów.

W przypadku pracy z bytem, z którym mogą być skojarzone przypomnienia, edytor taki dodatkowo oferuje zakładkę Przypomnienie zawierającą panel przypomnienia.

Panele zawarte w zakładkach edytora są efektywnie formularzami, tak charakteryzują się spójną obsługą.

Tryb podglądu

W trybie podglądu okno edytora oferuje taki sam zestaw zakładek, jak w przypadku edycji, jednak wszystkie zakładki oprócz komentarzy/linków/historii dostępne są tylko w trybie do odczytu. Okno zaś nie przewiduje możliwości zapisania zmian. Wspomniane trzy zakładki pozwalają na modyfikacje, tzn. opatrywanie bytów komentarzami czy tworzenie linków, ponieważ operacje te nie są rozumiane jako modyfikacja bytów i nie podlegają kontroli uprawnień nadawanych zawierającym je folderom.

Tryb tworzenia

W trybie tworzenia okno edytora składa się zwykle wyłącznie z panelu szczegółów, którego wartości determinują stan nowo tworzonego bytu. Edytory jest zazwyczaj wywoływany w tym trybie w celu tworzenia nowych bytów.

Wszelkie odstępstwa od konwencji przedstawionych w typowym edytorze bytu są ujęte indywidualnie w opisie każdego modułu.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- edytor_bytu.png 10,46 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.