cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Ekran główny

RSS
Ekran główny z zaznaczonymi ważniejszymi regionami.

Ekran główny z zaznaczonymi ważniejszymi regionami.


Ekran główny stanowi miejsce, w którym wykonywane są wszystkie czynności związane z obsługą systemu cfirma wykluczając kwestie zarządzania aplikacją dokonywane z poziomu portalu.

Podstawowymi elementami składowymi ekranu głównego są:

Górny panel

Górny panel.

Górny panel.


Górny panel zawiera szereg przydatnych informacji, jak nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika, status trwałego połączenia [1], czy szybki dostęp do modułu wyszukiwania, lub górnego menu [2].

Najważniejszymi elementami górnego panelu są:
  • Status połączenia [1] indykujący, czy trwałe połączenie jest aktualnie nawiązane. Możliwe stany to:
    • Obraz Połączony.
    • Obraz Rozłączony.
  • Górne menu [2] stanowiące dostęp do funkcji ogólnych systemu zawierające następujące pozycje:

Zakładki modułów

Przyciski zakładek.

Przyciski zakładek.


Zakładki modułów umożliwiają nawigację pomiędzy panelami modułów eksponowanymi przez dostępne moduły systemu. Panele modułów umieszczane jako zakładki są zgodne z ogólną konwencją dla modułów aby zapewnić spójność i prostotę poruszania się po różnych elementach systemu. Dostęp do odpowiednich zakładek a tym samym do funkcjonalności określonych modułów uwarunkowany jest zarówno od możliwości danej aplikacji (zależnych od aktualnej taryfy), jak również od uprawnień danego użytkownika.

Panel modułu

Panel modułu zadań z zaznaczonymi ważniejszymi regionami.

Panel modułu zadań z zaznaczonymi ważniejszymi regionami.


Typowy panel modułu został zaprojektowany z myślą o modułach głównych, tj. takich, które wprowadzają i pozwalają na zarządzaniem określonym typem bytu. Podstawowe regiony, na które składa się typowy panel modułu to:
  • panel nawigacji/folderów [1]
  • panel widoku [2]
  • panel szczegółów [3]
  • Pasek narzędzi [4] zawierający najczęściej używane akcje w zakresie modułu, wliczając w to akcję pozwalającą na odświeżenie (przeładowanie) zarówno panelu nawigacji, jak i panelu widoku. Ponadto, akcje eksponowane na pasku narzędzi są często kopiami akcji z innych części panelu modułu – zwykle z panelu nawigacji/folderów, lub panelu widoku, w tym z ich menu kontekstowych. Pochodzenie akcji z menu kontekstowych oznacza, iż ich działanie odnosi się do aktualnej zawartości/wyboru w skojarzonym panelu, który daną akcję eksponuje.

Inne zastosowanie

Panel modułu oprócz oczywistej roli wchodzenia w skład zakładek modułów jest również używany w innych elementach interfejsu, jak np. w oknie dodawania linków lub w oknach selektorów, gdzie występuje w trybie przeglądania. Konsekwentnie pozbawiony jest wówczas panelu szczegółów aby zapewnić większą czytelność, a także jego panel widoku oraz panel folderów nie pozwalają na żadne modyfikacje oprócz dodawania nowych bytów.

Pasek zadań

Pasek zadań z otwartym menu kontekstowym.

Pasek zadań z otwartym menu kontekstowym.


Pasek zadań stanowi dolną część ekranu głównego. Dla każdego niemodalnego okna, pasek zadań tworzy odpowiadający mu przycisk pozwalający na szybki dostęp do okna, w tym jego pokazywanie/chowanie, a także szereg innych podstawowych operacji imitujących funkcjonalność znaną z innych interfejsów graficznych.

Aktualnie aktywne (wybrane) okno reprezentowane jest na pasku zadań w postaci wciśniętego przycisku. Wciskanie przycisku odpowiedniego okna powoduje, że dane okno zostanie przywrócone (jeśli było zminimalizowane), a także wyniesione na wierzch w stosunku do wszystkich innych aktualnie otwartych okien oraz stanie się oknem aktywnym, tym samym, jeśli do tej pory było przysłonięte przez inne okno, teraz to ono potencjalnie przysłania inne. Tylko jedno okno na raz może być oknem aktywnym.
Wyciśnięcie przycisku na pasku powoduje minimalizację danego okna do paska zadań.

Wymienionych operacji można również dokonywać z menu kontekstowego przycisku okna dostępnego przez naciśnięcie prawego klawisza myszy na wybranym przycisku na pasku zadań. Wyświetlone menu zawiera szereg akcji, w tym aktualnie możliwych do wykonania na oknie. Należy zauważyć, iż dostępność akcji jest ściśle zależna od typu okna a także koresponduje z operacjami oferowanymi przez przyciski na pasku przycisków okna.

Przyciski dla okien niemodalnych są domyślnie dodawane do paska poprzez dosuwanie nowych po lewej stronie paska. Wyjątkiem od tej reguły są okna komunikatora, które są umieszczane od prawej strony paska zadań ze sztandarowym, głównym, niezamykanym oknem komunikatora po jego skrajnej prawej.

Przypinanie do paska zadań

Jedną z charakterystycznych akcji, jaką oferuje pasek zadań jest operacja przypięcia okna do paska zadań. Przypięcie polega na przesunięciu okna do przycisku paska, co może potencjalnie uporządkować okna i jest wyjątkowo użyteczne w przypadku okien komunikatora. Przypięcie jest zarówno dostępne z menu kontekstowego, jak i za sprawą odpowiedniego przycisku na pasku przycisków okna.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- ekran_glowny.png 66,43 KB
- gorny_panel.png 8,81 KB
- panel_modulu.png 30,36 KB
- pasek_zadan.png 8,13 KB
- zakladki_modulow.png 7,38 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.