cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno dodawania linków

RSS
Próba stworzenia linka dla bytu już zlinkowanego.

Próba stworzenia linka dla bytu już zlinkowanego.

Okno dodawania linków dostępne jest z panelu linków dostępnego zarówno z panelu szczegółów, jak i widocznego w edytorze bytu i służy dodawaniu linków do określonego bytu.

Okno dodawania linków zawiera zestaw zakładek zbliżony do zakładek modułów z ekrany głównego. Istotną różnicą jest to, iż panele modułów dostępne w oknie nie pozwalają na edycję, co oznacza, iż zabronione są operacje przenoszenia elementów za pomocą metody „przeciągnij i upuść” w panelu nawigacji/folderów oraz panelu widoku, jak i niemożliwa jest edycja przeglądanych bytów, gdyż dostępne edytory będą wołane jedynie w trybie podglądu. Wyjątek stanowią operacje dodawania folderów oraz dodawania nowych bytów, które dla wygody można realizować na miejscu. Akcja umożliwiająca dodawanie nowych bytów została dla wygody umieszczona na pasku stronicowania panelu widoku [2].

Każdorazowe kolejne otworzenie okna dodawania linków pamięta jego ostatni stan, w tym ostatnią przeglądaną lokalizację umożliwiając jego wielokrotne zamykanie bez konieczności uporczywej nawigacji.

Linkowanie odbywa się przez zaznaczenie dowolnej liczby bytów oraz potwierdzenie operacji przez naciśnięcie przycisku Linkuj. W przypadku próby wykonania niedozwolonej operacji, w tym wybrania do linkowania bytu samego ze sobą, lub bytów, które już zostały zlinkowane, właściwa wiadomość zostanie wyświetlona w stopce okna [1]. Podobnie, poprawne zlinkowanie bytów zostanie oznajmione adekwatną wiadomością.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_dodawania_linkow.png 31,49 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.