cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno komentarza

RSS
Okno komentarza podczas tworzenia nowego komentarza.

Okno komentarza podczas tworzenia nowego komentarza.

Okno komentarza używane jest przez panel komentarzy podczas zarówno tworzenia nowego, jak i edycji/podglądu istniejącego komentarza. Poza sprecyzowaniem treści komentarza, podczas edycji okno umożliwia ustawienie, czy komentarz ma być traktowany jako prywatny za sprawą pola wyboru Prywatny, zgodnie z informacjami zawartymi w abstrakcie.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_komentarza.png 3,64 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.