cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno komunikatora

RSS
Okno komunikatora.

Okno komunikatora.

Okno komunikatora dostępne jest zawsze z prawej strony paska zadań i jako jedyne okno w całym interfejsie nie pozwala na zamknięcie.

Centralnym elementem okna komunikatora jest widok danych zawierający wszystkich użytkowników aplikacji, do których można zarówno pisać, jak i otrzymywać wiadomości. Użytkownicy aktualnie zalogowani widnieją z normalną ikoną użytkownika Obraz, niezalogowani z ikoną wyszarzoną Obraz. Jednym z mechanizmów notyfikacji na przyjście nowej wiadomości jest zmiana ikony danego użytkownika w liście użytkowników, na migający symbol przychodzącej wiadomości Obraz o ile korespondujące z danym użytkownikiem okno rozmowy nie zostało otwarte i ustawione na pierwszym planie (jako okno aktywne).

Dostępność użytkowników indykowaną w komunikatorze można uznać za dokładną pod warunkiem, iż żaden z użytkowników nie wylogował się w „sposób drastyczny” polegający na nagłym wyłączeniu przeglądarki, w przeciwnym wypadku informacje o niedostępności takich użytkowników będą napływać z opóźnieniem, zgodnie z opisem w abstrakcie.

Widok użytkowników wyposażony jest w raptem dwie akcje. Pierwszą z nich jest wysyłanie wiadomości do wybranego użytkownika (Obraz Wyślij wiadomość), która skutkuje otworzeniem okna rozmowy dla wybranego użytkownika. Druga (Obraz Pokaż historię) umożliwia podejrzenie historii wiadomości dla wybranego użytkownika poprzez otwarcie okna historii. Domyślną akcją na podwójne kliknięcie danego użytkownika w widoku jest wysłanie wiadomości.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_komunikatora.png 7,38 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.