cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno przypomnień

RSS
Okno przypomnień z prezentujące kilka bytów posiadających skojarzone przypomnienia.

Okno przypomnień z prezentujące kilka bytów posiadających skojarzone przypomnienia.

Okno przypomnień oferuje możliwość zbiorowego zarządzania bytami, z którymi skojarzone są przypomnienia, jak również prezentuje informacje o samych przypomnieniach dla tych bytów. Okno przypomnień dostępne jest z górnego menu ekranu głównego. Precyzowanie pojedynczych przypomnień możliwe jest za sprawą panelu przypomnienia wchodzącego w skład edytora bytu, dla bytów, które przypomnienia obsługują.

Zgodnie z abstraktem, przypomnienia ustawiane są na poziomie pojedynczego bytu przez każdego użytkownika osobno i są wykorzystywane w celu powiadamiania wyłącznie ich autora.

Podstawowym elementem okna przypomnień jest tabelaryczny widok danych [1] prezentujący wszystkie byty widoczne dla danego użytkownika, z którymi skojarzone są przypomnienia. Za sprawą akcji zebranych w pasku narzędzi, jak i menu kontekstowym możliwa jest edycja bytów za sprawą edytorów bytów, a także opcjonalne usunięcie przypomnień dla wszystkich zaznaczonych w widoku bytów za sprawą akcji Usuń przypomnienia.

Widok danych przypomnień jest filtrowany wedle statusów przypomnień, za pośrednictwem przycisku zawartego na dolnym pasku narzędzi [2]. Domyślny filtr nie uwzględnia przypomnień wystosowanych.

Wszystkie Statusy, jakie może przyjąć przypomnienie to:
  • Aktywne gdy ustawione przypomnienie nie zostało jeszcze wystosowane.
  • Wystosowane gdy dane przypomnienie zostało już wykorzystane by powiadomić użytkownika.
  • Nieaktywne gdy dane przypomnienie nie może zostać zrealizowane, gdyż skojarzony z nim byt nie posiada wystarczających danych. Przykładem takiej sytuacji może być przypomnienia ustawione dla zadania, któremu następnie usunięto termin.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_przypomnien.png 11,58 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.