cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno rozmowy

RSS
Okno rozmowy komunikatora widziane przez użytkownika Jan Kowalski.

Okno rozmowy komunikatora widziane przez użytkownika Jan Kowalski.

Okno rozmowy pozwala na wymianę wiadomości z danym użytkownikiem i można je otworzyć dla każdego jednego użytkownika dostępnego w aplikacji. Okno rozmowy jest domyślnie otwierane na potwierdzenie notyfikacji przyjścia nowej wiadomości, jak również w celu wysłania wiadomości do wybranego użytkownika za pomocą głównego okna komunikatora.

Podstawowymi elementami okna rozmowy są:
 • Log wiadomości [1] zawierający ostatnie wymienione wiadomości pomiędzy użytkownikami opatrzone czasem i podzielone na wiadomości przychodzące Obraz i wychodzące Obraz.
 • Pasek narzędzi logu wiadomości [2] umożliwiający dostęp do historii wiadomości, jak również pozwalający na manipulację logiem wiadomości, jak i zachowaniem całego okna rozmowy.
 • Pole nowej wiadomości [3].

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi logu wiadomości zawiera szereg przycisków. Część z zawartych przycisków pozwala na przełączenie i stanowi zestaw opcji modyfikujących zachowanie zarówno logu wiadomości, jak i całego okna rozmowy.

Dostępne przyciski/akcje paska narzędzi:
 • Obraz Przełącz autoprzewijanie
  Przełączony powoduje, iż nowo przychodzące wiadomości w logu powodują jego przewinięcie do samego dołu w celu uwidocznienia nowej wiadomości. W przypadku, gdy opcja jest wyłączona, a zostanie odebrana nowa wiadomość, wówczas dopóki suwak logu wiadomości nie zostanie przewinięty do samego dołu, specjalna ikona Obraz nie przestanie migać w logu wiadomości indykując obecność potencjalnie nieprzeczytanej wiadomości.
 • Obraz Przełącz alerty
  Przełączony powoduje pulsowanie okna rozmowy oraz odpowiadającego mu przycisku na pasku zadań w momencie przyjścia nowej wiadomości jeśli dane okno rozmowy nie jest aktualnym oknem aktywnym. Ponowne aktywowanie okna anuluje ten efekt.
 • Obraz Przełącz wysyłanie klawiszem ENTER
  Przełączony umożliwia wysyłanie nowo napisanej wiadomości poprzez naciśniecie klawisza Enter. Wyłączony umożliwia stawianie znaków końca linii w polu nowej wiadomości za pomocą klawisza Enter, zaś wysłanie nowej wiadomości może odbyć się, za pomocą kombinacji Ctrl+Enter.
 • Obraz Wyczyść log wiadomości
  Powoduje wyczyszczenie aktualnie wyświetlanego logu wiadomości.
 • Obraz Pokaż historię
  Umożliwia podejrzenie historii wiadomości dla aktualnego użytkownika w oknie historii, analogicznie do akcji dostępnej w oknie komunikatora.

Ilustracja migającej ikony przycisku okna rozmowy na pasku zadań w momencie przyjścia nowej wiadomości.

Ilustracja migającej ikony przycisku okna rozmowy na pasku zadań w momencie przyjścia nowej wiadomości.


W przypadku przyjścia nowej wiadomości, gdy okno rozmowy nie jest aktualnie oknem aktywnym, (w tym jest zminimalizowane), bez względu na to, czy alerty zostały włączone, czy nie, ikona okna zostanie zastąpiona migającym symbolem nowej wiadomości.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_rozmowy_01.png 10,69 KB
- okno_rozmowy_02.png 2,22 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.