cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Okno ustawień

RSS
Okno ustawień wraz z wybranym panelem Osobiste .

Okno ustawień wraz z wybranym panelem Osobiste.

Okno ustawień pozwala na zarówno dostosowanie cfirma do potrzeb danego użytkownika, oferując ustawienia osobiste dla każdego korzystającego z systemu, jak również na kontrolę nad samym systemem (w tym innymi użytkownikami) w ramach posiadanych uprawnień. Dostęp do okna ustawień można uzyskać za pośrednictwem menu na górnym panelu panelu głównego.

Okno ustawień składa się z zasadniczych dwóch części:
  • Drzewa zawierającego listę dostępnych paneli ustawień [1].
  • Aktualnie wybrany panel ustawień oferujący dalsze opcje [2].

Do aktualnie dostępnych paneli ustawień należą:
  • Osobiste pozwalający na aktualizację danych osobistych w tym zmianę hasła oraz adresu e-mail używanego w systemie.
  • Przestrzeń danych pozwalający podejrzeć stan aktualnego zużycia przestrzeni danych dla aplikacji.
  • Panele administracyjne pod wspólną gałęzią Administracja, a w tym:
    • Panel Zarządzanie użytkownikami pozwalający na tworzenie/usuwanie, jak i manipulowanie aktualnymi użytkownikami, w tym wymuszanie zmiany haseł, czy zmianę uprawnień.

Dostępność poszczególnych paneli ustawień jest zależna od uprawnień użytkownika. Ma to szczególne konsekwencje w przypadku paneli administracyjnych.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- okno_ustawien.png 19,21 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.