cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Panel historii

RSS
Panel z historii wchodzący w skład panelu szczegółów z otwartym menu hiperlinka.

Panel z historii wchodzący w skład panelu szczegółów z otwartym menu hiperlinka.

Panel historii umożliwia wgląd w historię operacji związanych z określonym bytem zgodnie z opisem zawartym w abstrakcie. Panel historii dostępny jest zarówno z panelu szczegółów, jak i z odpowiadającej mu zakładki w edytorze bytu.

Na panel historii składa się prosty widoku danych zawierający wpisy w kolejności od najnowszych do najstarszych. Oferowany widok danych jest ponadto stronicowany, podobnie, jak widoki danych bytów w panelach widoku, z tą różnicą, iż stronicowanie w panelu historii jest „stronicowaniem ślepym”, w którym całkowita liczba wpisów nie jest do końca znana i tym samym nie jest możliwe arbitralne przeskakiwanie pomiędzy stronami, w tym także do ostatniej strony.

Wpisy prezentowane w widoku danych zawierają zazwyczaj szereg hiperlinków pozwalających na łatwy dostęp do interesujących bytów, jak i użytkowników.

Alternatywą do panelu historii jest panel historii oferowany przez moduł kokpitu zawierający wpisy z historii dla wszystkich bytów widzianych przez użytkownika w sposób podobny do przedstawionego.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- panel_historii.png 14,51 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.