cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Panel linków

RSS
Panel linków jako fragment panelu szczegółów .

Panel linków jako fragment panelu szczegółów.

Panel linków umożliwia dodawanie, usuwanie oraz zaawansowane przeglądanie linków dla bytów zgodnie z opisem zawartym w abstrakcie poświęconym bytom. Panel linków jest dostępny zarówno z panelu szczegółów, jak i z odpowiadającej mu zakładki w edytorze bytu.

Główną część panelu linków stanowi widok danych ilustrujący skojarzone z danym bytem inne byty [3]. Oprócz typowego paska narzędzi [1], panel linków posiada także pasek filtrów [2], na którym znajdują się przyciski umożliwiające filtrowanie widoku ze względu na typ bytu. Dostępne są tylko te przyciski, których typy bytów są aktualnie zlinkowane z oglądanym.

Przechodzenie do bytu

Jedną z akcji dostępnych zarówno na pasku narzędzi, jak i menu kontekstowym widoku jest akcja Idź do... umożliwiająca nawigację do wybranego bytu poprzez przełączenie skojarzonego z nim modułu w zakładce modułów a następnie znalezienie i ostatecznie zaznaczenie bytu w jego module.

Dodawanie linków

Dodawanie linków za sprawą akcji Dodaj... odbywa się za pomocą okna dodawania linków.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- panel_linkow.png 10,97 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.