cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Panel nawigacji/folderów

RSS
Panel nawigacji/folderów dla modułu zadań z wywołanym menu kontekstowym.

Panel nawigacji/folderów dla modułu zadań z wywołanym menu kontekstowym.

Panel folderów stanowi lewą część typowego panelu modułu głównego. Jest nazywany zamiennie panelem nawigacji, bądź też nosi zupełnie inną nazwę w modułach, w których tradycyjne zarządzanie folderami nie jest pożądane, zaś jego funkcje są mocno spłycone.

Prezentacja folderów

W podstawowej formie panel folderów prezentuje drzewo folderów za pomocą którego można nawigować, przenosić foldery a także dokonywać na nich szeregu innych operacji wliczając w to zmianę nazwy, tworzenie nowych folderów, czy edycję uprawnień. Aby zmienić aktualnie przeglądany folder wystarczy zaznaczyć inny folder w panelu nawigacji. Zawartość danego folderu prezentowana jest zazwyczaj w kolejnym regionie panelu modułu, jakim jest panel widoku.

Każdy folder prezentowany w drzewie opatrzony jest nazwą oraz ikoną indykującą zarówno jego typ, jak i rozróżniającą poziom uprawnień, jakimi użytkownik dysponuje w stosunku do danego folderu. Wyszczególnienie poniżej ilustruje standardowe ikony typów folderów występujących w panelu:
  • Obraz Folder prywatny.
  • Obraz Folder z uprawnieniami odczytu.
  • Obraz Folder z uprawnieniami zapisu.
  • Obraz Folder z uprawnieniami zarządzania.

Foldery specjalne

Można założyć, iż wszystkie ikony nie uwzględnione w tabeli powyżej dotyczą folderów specjalnych, czasem unikalnych dla danego modułu. Zbiór typowych folderów specjalnych obecnych na przestrzeni modułów głównych został przedstawiony w rozdziale dotyczącym folderów.

Należy mieć na uwadze, iż choć w panelu folderów foldery specjalne prezentują się podobnie, jak wszystkie pozostałe, tak skojarzony panel widoku może prezentować dla nich arbitralnie różną zawartość aniżeli raptem byty w nim zawarte. Za przykład mogą posłużyć foldery specjalne z modułu zadań: Prywatne oraz Wszystkie zadania. Choć pod folderem Prywatne użytkownik może umieszczać zarówno byty, jakimi są zadania, jak również kolejne foldery, pod którymi również mogą znajdować się zadania, tak widok dla folderu Prywatne nie ogranicza się tylko do zaprezentowania zadań znajdujących się bezpośrednio pod tym folderem, lecz prezentuje wszystkie zadania wgłąb. Podobnie folder Wszystkie zadania zaprezentuje wszystkie widoczne przez użytkownika zadania, wliczając w to zadania klientów a także zadania z dostępnych folderów publicznych z uwzględnieniem widoczności.

Dostępne akcje

Podstawowe operacje polegające na manipulacji folderów zostały zebrane w menu kontekstowym wyświetlanym na zaznaczanych węzłach drzewa folderów.

Istotniejsze akcje oferowane przez menu kontekstowe to:
  • Odśwież umożliwiająca odświeżenie zaznaczonego folderu, która w przeciwieństwie do akcji Odśwież wszystko [1] eksponowanej na dolnym pasku narzędzi odświeża wyłącznie zaznaczony folder, a nie całe drzewo. Należy mieć na uwadze, iż odświeżenie aktualnie wybranego folderu pociąga za sobą odświeżenie również skojarzonego panelu widoku.
  • Oczyść folder umożliwiającą usunięcie wszystkich bytów z danego folderu nie usuwając zarówno folderu, na którym dokonywane jest oczyszczanie ani żadnych jego podfolderów, w tym ich zawartości.
  • Uprawnienia... umożliwiającą edycję/podgląd uprawnień w zależności od aktualnie posiadanych uprawnień do danego folderu z założeniem, że dany folder jest publiczny (inaczej opcja ta będzie niedostępna). Panel zarządzania uprawnieniami umożliwiający podobne operacje został osadzony w oknie właściwości folderu.
  • Właściwości... umożliwiającą podgląd właściwości danego folderu za pośrednictwem okna właściwości, na które składa się także możliwość podglądu/edycji opisu dla folderu a także uprawnień.

Przenoszenie folderów

Przenoszenie folderów możliwe jest za pomocą metody „przeciągnij i upuść” poprzez przeciąganie wybranego folderu w drzewie i przeciągania go do folderu docelowego. Dymek z podpowiedzią podczas przeciągania folderów indykuje czy operacja jest dozwolona. Ponadto, jeśli przeciąganie jakiegoś folderu okazuje się niemożliwe oznacza to zwykle, że albo dany folder nie może zostać przeniesiony ze względu na fakt, że jest np. folderem specjalnym, bądź też użytkownik nie posiada wystarczających uprawnień zarówno do niego, jak też do folderu, do którego stara się go przenieść.

Więcej ogólnych informacji na temat folderów, ich typów, uprawnień zawartych jest w abstrakcie.

Odświeżanie

Zgodnie z przyjętą globalnie konwencją, z panelu folderów dostępna jest akcja przeładowania (odświeżenia) drzewa [1]. W odróżnieniu od akcji dostępnej w menu kontekstowym służy ona przeładowaniu całego drzewa, a nie tylko wybranego folderu i jego zawartości.

Widoczność

Ostatnią ważną opcją, jaką udostępnia panel folderów jest ustawianie widoczności folderów publicznych [2] za pośrednictwem okna widoczności folderów.

Różnice na przestrzeni modułów

Wymienione cechy panelu nawigacji/folderów stanowią model referencyjny, lecz mogą nieznacznie różnić się w zależności od modułu. Dla przykładu – niektóre moduły mogą posiadać odmienne pozycje w menu kontekstowym, nie oferować możliwości ustawiania widoczności folderów publicznych, oferować inny widok w zależności od zaznaczonego folderu w panelu nawigacji. Opis występujących różnic może być znaleziony w rozdziale poświęconym poszczególnemu modułowi.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- panel_nawigacji_folderow.png 11,97 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.