cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Panel przypomnienia

RSS
 Panel przypomnienia jako zakładka edytora bytu dla zadania z ustawionym przypomnieniem.

Panel przypomnienia jako zakładka edytora bytu dla zadania z ustawionym przypomnieniem.

Panel przypomnień umożliwia ustawianie przypomnień dla bytów, które taką możliwość udostępniają. Panel przypomnień stanowi wówczas dodatkową zakładkę w edytorze danego bytu, oferując precyzowanie przypomnienia, jak również wyświetlając jego stan. Aby uzyskać informacje na temat wszystkich dotychczas ustawionych przypomnień dla użytkownika należy skorzystać z okna przypomnień, które agreguje informacje na temat wszystkich bytów posiadających przypomnienia umożliwiając dostęp do każdego z nich.

Sposób precyzowania przypomnień, jaki oferuje panel polega na precyzowaniu czasu (offsetu) od daty zawartej w bycie będącej podstawą do wystosowywania przypomnień. W zależności od typu bytu, data, o której mowa stanowi zupełnie inny atrybut bytu. W przypadku zdarzeń kalendarza jest to data samego zdarzenia, która jednoznaczne identyfikuje zdarzenie. W przypadku zadań, jest to opcjonalny termin zadania, którego ustawienie jest wymagane aby przypomnienie mogło zostać wystosowane. Zazwyczaj jest to jedyny adekwatny atrybut bytu wyrażany w postaci daty. Offset precyzowany jest w postaci dni, godzin i minut od tej daty. Oznacza to, iż wraz ze zmianą danych bytu skrupulatna, ręczna aktualizacja przypomnień nie jest konieczna. Wadą takiego rozwiązania może być kłopotliwe precyzowanie czasu w jakim przypomnienie zostanie wystosowane. W tym celu panel przypomnienia oferuje pole Data przypomnienia, które za każdą zmianą w ustawieniach przypomnienia prezentuje dokładny czas, w którym dane przypomnienie zostanie wystosowane, o ile nie zostało już wystosowane, o czym sygnalizuje jego Status.

Panel przypomnień należy do zbioru kilku formularzy, które choć wchodzą w skład okna, jakim jest edytor bytu, tak umożliwiają zachowywanie zmian w przypadku, gdy edytor dla danego bytu został otwarty w trybie podglądu. Logika takiego rozwiązania wychodzi z faktu, iż przypomnienia ustawiane per byt są preferencjami danego użytkownika, nie zaś danymi opisującymi byt, stąd możliwość ich definiowania bez względu na posiadanie uprawnienia zapisu do danego bytu.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- panel_przypomnienia.png 9,23 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.