cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Panel widoku

RSS
Panel widoku dla moduły zadań.

Panel widoku dla moduły zadań.

Panel widoku stanowi zazwyczaj najobszerniejszy element panelu modułu. Widok ten prezentuje zawartość wybranego folderu z powiązanego panelu nawigacji/folderów, czym standardowo jest zestaw bytów.

Prezentowane byty są zazwyczaj ładowane seriami, tzw. stronami. Pasek stronicowania [4] pozwala na nawigację i ładowanie kolejnych stron jeśli liczba aktualnie wyświetlanych bytów przekracza maksymalny rozmiar strony. Oprócz paska stronicowania znajdującego się na samym dole panelu, panel widoku składa się z następujących regionów:
  • Paska nagłówka [1] korespondującego z aktualnym wyborem w panelu nawigacji/folderów.
  • Paska filtrów [2] mogącego przybierać różną postać i oferować różne filtry w zależności od modułu, choć najczęściej można w nim znaleźć pole filtru [5] umożliwiające zawężenie zbioru wyświetlanych bytów na podstawie podanego tekstu.
  • Widoku danych [3] jako centralnego elementu panelu widoku.
  • Paska stronicowania [4] umożliwiającego nawigację i ładowanie kolejnych stron bytów.

Widok danych

Widok danych stanowi najważniejszy element panelu widoku umożliwiając prezentowanie i manipulowanie prezentowanymi danymi. Zaznaczając wybrane dane (w przypadku modułów głównych będących bytami) można wywoływać na nich akcje zebrane zarówno na pasku narzędzi, jak i w menu kontekstowym widoków.

Widokiem danych najczęściej występujący, w panelach widoków modułów są widoki tabelaryczne ilustrujące dane w postaci tabel o elastycznych kolumnach. Zastosowanie widoków tabelarycznych pozwala na spójne i wygodniejsze przeglądanie i manipulowanie danymi na przestrzeni modułów za sprawą zachowania podobnego układu między widokami na przestrzeni modułów, w tym zastosowaniu zbioru wspólnych kolumn. Do wspólnych kolumn zalicza się:
  • Kolumnę ikony [6] pełniącą funkcję informacyjną i estetyczną umożliwiając łatwiejszą identyfikacje prezentowanego bytu, w szczególności gdy dany widok może zawierać kilka typów bytów jednocześnie.
  • Kolumnę Linki [7] ilustrującą istnienie linku pomiędzy prezentowanym bytem a jakimkolwiek innym bytem w aplikacji. Dymek z podpowiedzią pokazujący się podczas najechania na ikonę zawiera precyzyjną informację o liczbie aktualnych linków.
  • Kolumnę Komentarze [8], w której obecność ikony komentarza oznacza, iż dany byt posiada przynajmniej jeden komentarz. Dymek z podpowiedzią zawiera precyzyjną liczbę komentarzy.
  • Kolumny statystyk zawierające statystyki wspólne dla wszystkich typów bytów.

Zaznaczanie pojedynczego bytu w panelu widoku powoduje uzupełnienie powiązanego z nim panelu szczegółów, który podczas rutynowego przeglądania bytów może dostarczyć dużo cennych informacji.

Wspólne akcje

Jedną z podstawowych akcji dotyczącą bytów i obecną na przestrzeni modułów jest ich podgląd/edycja, dostępne zazwyczaj jako domyślne akcje w menu kontekstowym [9] widoku oraz realizowane przez edytor bytu. Dla uproszczenia, dostęp do tych akcji na przestrzeni modułów realizowany jest za sprawą podwójnego kliknięcia wybranego bytu, zgodnie z konwencją przybliżoną we wskazówkach.

Należy wspomnieć, iż zgonie z przyjętą konwencją możliwe jest wygodne przeładowywanie widoku danych zarówno za sprawą akcji dostępnej na pasku stronicowania [10], jak również z menu kontekstowego tła.

Przenoszenie bytów

Pomiędzy panelem nawigacji/folderów a widokiem danych występuje dodatkowa interakcja oprócz faktu automatycznego aktualizowania się panelu widoku wraz z przeglądaniem skojarzonego z nim drzewa. Możliwe jest przenoszenie bytów z panelu widoku do wybranego folderu za pomocą metody „przeciągnij i upuść” analogicznie do sposobu, w jaki przenosi się foldery, opisanego w panelu nawigacji/folderów. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, odpowiednie podpowiedzi indykują, gdy operacja jest niemożliwa np. ze względu na niewystarczające uprawnienia.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- panel_widoku.png 17,57 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.