cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Podstawy

RSS


Niniejsza część opisuje podstawowe elementy interfejsu, (w szczególności te, z którymi użytkownikowi przychodzi zapoznać się najwcześniej) i stanowi wizualne uzupełnienie informacji zawartych w abstrakcie wiążąc logikę systemu z interfejsem.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.