cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Przestrzeń danych

RSS
Panel przestrzeni danych w sytuacji przekroczenia 90% limitu.

Panel przestrzeni danych w sytuacji przekroczenia 90% limitu.

Panel przestrzeni danych.

Panel przestrzeni danych.

Panel przestrzeni danych umożliwia dostęp do informacji dotyczących aktualnego zużycia przestrzeni danych dla aplikacji. Panel przestrzeni danych wyświetlany jest w ramach okna ustawień.

Statystyki zebrane w panelu zawierają m. in.:
  • Ilustrację całkowitej zajętej przestrzeni w postaci paska postępu.
  • Wyszczególnienie zajętości danych z podziałem na typ danych wraz z udziałem procentowym:
    • Wiadomości e-mail podsumowujące rozmiar wszystkich wiadomości e-mail wraz z ich załącznikami oraz jakimikolwiek danymi wchodzącymi w skład każdej wiadomości.
    • Pliki podsumowujące rozmiar wszystkich plików rozumianych w kontekście modułu plików.
    • Pozostałe, na które składają się wszystkie dane przechowywane w aplikacji nie uwzględnione w dotychczasowych kategoriach.

Zgodnie z informacjami zawartymi w abstrakcie, stopniowe zbliżanie się do wyznaczonego przez aktualną taryfę aplikacji limitu przestrzeni danych, bądź też jej przekroczenie wiąże się z konsekwencjami. W przypadku jedynie przekroczenia określonych progów objętości danych zostaną zarówno wystosowane notyfikacje ostrzegawcze do użytkowników systemu, jak i w panelu przestrzeni danych zaczną pojawiać się adekwatne ostrzeżenia.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- przestrzen_danych_01.png 6,24 KB
- przestrzen_danych_02.png 7,37 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.