cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Ustawienia osobiste

RSS
Panel ustawień osobistych widoczny w oknie ustawień .

Panel ustawień osobistych widoczny w oknie ustawień.

Panel ustawień osobistych dostępny jest dla każdego użytkownika cfirma i pozwala na zarządzanie własnymi danymi używanymi i dostępnymi dla innych w ramach aplikacji. Panel ustawień osobistych jest wyświetlany w ramach okna ustawień.

Grupa Dane osobiste zawiera ponadto dodatkowe przyciski pozwalające na zarówno zmianę adresu e-mail używanego w systemie, jak również na zmianę hasła. Obie te operacje wykonywane są odpowiednio za pomocą okna zmiany adresu e-mail oraz okna zmiany hasła.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- ustawienia_osobiste.png 10,65 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.