cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Komunkaty błędów

RSS
Komunikat błędu z możliwością sprecyzowania wiadomości zwrotnej.

Komunikat błędu z możliwością sprecyzowania wiadomości zwrotnej.

Komunikat błędu bez wiadomości zwrotnej.

Komunikat błędu bez wiadomości zwrotnej.

Komunikaty błędów pojawiają się wszędzie tam, gdy system napotyka na błąd podczas wykonywania jakiejś operacji. Powodem powstania błędów mogą być zarówno niewykryte defekty w systemie, jak i (czasem nieświadome) zlecanie niewłaściwych operacji przez użytkownika, bądź też niepowodzenie w wykonywaniu operacji niezależne od systemu.

Błędy, w szczególności te dotyczące braku uprawnień podczas wykonywania rutynowych operacji („Użytkownik nieupoważniony.”) mogą być spowodowane operowaniem na nieaktualnych danych, w tym nieaktualnych widokach wprowadzających użytkownika w błąd. Sytuacje takie zostały omówione w rozdziale poświęconym dezaktualizacji widoków.

Wiadomość zwrotna

Komunikaty błędów występują w zasadniczych dwóch odmianach: oferujące przesłanie wiadomości zwrotnej, oraz nie oferujące takiej możliwości. Wiadomość zwrotna jest niczym innym, jak komentarzem samego użytkownik wyjaśniającym okoliczności powstania błędu, bądź nawet kroki umożliwiające odtworzenie takiego błędu, pomocne w jego wykryciu i wyeliminowaniu przez deweloperów.

Dodatkowo, okno z możliwością przesłania wiadomości zwrotnej zawiera Unikalny ID błędu, który może posłużyć identyfikacji zgłaszanego błędu w kontekście kontaktu użytkownika z pomocą techniczną.

Każdy z użytkowników jest zachęcany do przesyłania wiadomości zwrotnej mogącej pomóc w wykryciu i wyeliminowaniu występujących błędów w celu polepszenia komfortu z korzystania z systemu.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- komunikaty_bledow_01.png 7,29 KB
- komunikaty_bledow_02.png 4,46 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.