cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Notyfikacje

RSS
Pojedyncze okno notyfikacji o nadejściu nowej wiadomości w komunikatorze .

Pojedyncze okno notyfikacji o nadejściu nowej wiadomości w komunikatorze.

Przykłady notyfikacji.

Przykłady notyfikacji.


Notyfikacje dostępne w cfirma polegają na wyświetlaniu specjalnych, nieintruzywnych komunikatów w postaci miniaturowych okien służących informowaniu użytkownika o istotnych dla niego zdarzeniach w systemie. Okna notyfikacji pozostają na wierzchu ponad wszystkimi innymi elementami interfejsu, zaś układane są jedno nad drugim począwszy od prawego dolnego rogu strony nad paskiem zadań.

Mechanizm notyfikacji używany jest na przestrzeni całego systemu, w tym jest aktywnie wykorzystywany przez część modułów. Do przykładowych notyfikacji można zaliczyć:
  • Nadejście nowej wiadomości w komunikatorze.
  • Odebranie nowych wiadomości e-mail.
  • Błędów podczas próby komunikacji z serwerami pocztowymi podczas sprawdzania nowych wiadomości e-mail.
  • Zmianę statusu zadań oferowanych przez moduł zadań.
  • Wystosowanie przypomnień dla bytów.

Okna notyfikacji, choć technicznie są oknami, tak ich funkcjonalność jako okien jest mocno ograniczona o czym świadczy brak możliwości zmiany ich położenia czy rozmiaru. Nie oferują także żadnych przycisków, poza pojedynczym przyciskiem w miejscu paska przycisków, pozwalającym na zamknięcie notyfikacji, widocznym w momencie najechania kursorem myszy na okno notyfikacji.

Istnieje kilka wariantów prezentacji i zachowania okien notyfikacji:
  • Notyfikacje zawierające ważne informacje zwykle ukazują się w towarzystwie zwracającej uwagę animacji, niewłaściwej dla potencjalnie często występujących notyfikacji pokroju nadejścia wiadomości w komunikatorze.
  • Notyfikacje wymagające reakcji użytkownika, w tym wiadomości o niepowodzeniach operacji, czy nadejścia wiadomości pozostają na wierzchu do momentu ich ręcznego zamknięcia przez użytkownika, bądź dokonania oczekiwanej reakcji (np. otworzenia okna z wiadomością).
  • Notyfikacje, z którymi może być skojarzona domyślna akcja oczekiwana od użytkownika (np. odebranie wiadomości w komunikatorze) zwykle pozwalają na kliknięcie okna notyfikacji, co spowoduje wykonanie wspomnianej akcji oraz zamknięcie notyfikacji.
  • Mało istotne notyfikacje mogą automatycznie same się chować po krótkim czasie od pokazania, bądź oferować możliwość ich łatwego zamknięcia poprzez kliknięcie okna.
  • Notyfikacje mogą zawierać hiperlinki w celu łatwiejszego dostępu do obiektów będących treścią notyfikacji.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- notyfikacje_01.png 3,01 KB
- notyfikacje_02.png 3,52 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.