cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy
Wszystkie okna w cfirma nie będące jedynie prostymi komunikatami oferują wspólną funkcjonalność i dzielą szereg wspólnych cech.

Okna modalne i niemodalne

Przykład okna modalnego na podstawie komunikatu ostrzeżenia.

Przykład okna modalnego na podstawie komunikatu ostrzeżenia.

Jednym z podstawowych kryteriów dzielących okna jest to, czy dane okno jest modalne czy niemodalne.

Okna modalne to takie, których otwarcie maskuje resztę interfejsu i uniemożliwia do niego dostęp dopóki okno modalne nie zostanie zamknięte. Tym samym okno modalne jest zawsze tym oknem, które znajduje się na wierzchu. Zazwyczaj okna komunikatów (w tym komunikatów błędów), bądź okna opcji ściśle dotyczących aktualnie przeglądanych elementów interfejsu są oknami modalnymi w celu wymuszenia na użytkowniku zapoznania się z treścią komunikatu bądź sfinalizowania niezbędnych ustawień przed kontynuowaniem pracy.

Okna niemodalne są przeciwieństwem okien modalnych i w żaden sposób nie blokują ani nie maskują interfejsu i pozwalają na przełączanie między innymi oknami. Ich dodatkową różnicą jest to, iż tworzone są dla nich odpowiadające im przyciski na pasku zadań co nie miałoby sensu dla okien modalnych.

Paski przycisków

Paski przycisków zawierają zbiór wspólnych przycisków umieszczonych po prawej stronie belki okna (prawym górnym rogu okna)... Część przycisków jest dostępna tylko wówczas, gdy okna są wyświetlane jako niemodalne, ze względu na ograniczoną funkcjonalność okien modalnych.

Do typowych operacji udostępnianych przez paski przycisków należą:

  • Obraz Odświeżenie (przeładowanie) zgodne z ogólną konwencją.
  • Obraz Pomoc kontekstowa zawierająca treść istotną dla aktualnego okna. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie do okna/zakładki zawierającej ten przewodnik.
  • Obraz Przypięcie do paska zadań (tylko dla okien niemodalnych).
  • Obraz Minimalizacja na pasek zadań (tylko dla okien niemodalnych).
  • Obraz Maksymalizacja oraz przywrócenie okna do pierwotnego rozmiaru.
  • Obraz Zamknięcie okna.

Zakładki

Okno edytora bytu w trybie edycji dla modułu zadań zawierające zakładki i formularze.

Okno edytora bytu w trybie edycji dla modułu zadań zawierające zakładki i formularze.

Okna często zawierają panele zakładek, w celu zorganizowania dużej ilości pól formularzy, które oferują. Podczas korzystania z zakładek przycisk przeładowania okna powoduje przeładowanie jedynie aktualnie przeglądanej zakładki. Ponadto, analogicznie do formularzy, zakładki w oknach, w których następuje edycja (jak np. w edytorze bytu w trybie edycji) zostają zaznaczone symbolem gwiazdki („*”) jako zmodyfikowane jeśli jakiekolwiek z zawartych w nich pól zostanie zmodyfikowane.

Formularze

Okna ściśle współpracują z zawartymi w nich formularzami. Manifestuje się to np. w przypadku, gdy dany formularz zostaje błędnie wypełniony, co zostaje przez niego adekwatnie indykowane, a zawierające go okno nie pozwala na zapisanie zmian. Zablokowanie aplikowania zmian sprowadza się do zablokowania odpowiednich przycisków okna (OK, Zastosuj, Stwórz). W każdej z takich sytuacji możliwe jest odtworzenie pierwotnych danych formularza poprzez przeładowanie okna/formularza.

Przyciski

Okna zawierają zwykle szereg przycisków. Najbardziej typowym zestawem są następujące trzy przyciski: OK, Anuluj, Zastosuj dostępne w oknach pozwalających na dokonywanie i zastosowywanie zmian. Sztandarowym przykładem takiego okna może być edytor bytu w trybie edycji. Czasem jest to tylko para przycisków, z czego jeden pozwala na akceptację zmian (analogiczny do OK), drugi na ich anulowanie (analogiczny do Anuluj). Za przykład może posłużyć edytor bytu w trybie tworzenia oferujący zazwyczaj dwa analogiczne przyciski: Utwórz i Anuluj. Okna nie pozwalające na jakiekolwiek zastosowanie zmian wraz z jego zamknięciem oferują zwykle raptem jeden przycisk - Zamknij, podobnie, jak w edytor bytu w trybie podglądu.

Przyjętym udogodnieniem w cfirma jest, iż alternatywnie do naciskania przycisku Anuluj możliwe jest naciśnięcie klawisza Esc w celu anulowania zmian i zamknięcie okna oraz naciśnięcie kombinacji Ctrl+Enter w celu naciśnięcia domyślnego klawisza akceptacji zmian oraz zamknięcia okna w przypadku powodzenia.

Zobacz również:

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.