cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Widoki danych

RSS
 Panel linków z centralnym widokiem danych ilustrującym obecne linki.

Panel linków z centralnym widokiem danych ilustrującym obecne linki.

 Panel komentarzy z centralnym widokiem danych ilustrującym widoczne komentarze.

Panel komentarzy z centralnym widokiem danych ilustrującym widoczne komentarze.

Widoki danych pojawiają się wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyświetlenie serii danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na dowolnie wybranym ich podzbiorze. Przykłady występowania widoku danych to chociażby lista dostępnych zadań używana w panelu modułu w module zadań, lista linków w panelu linków, czy lista komentarzy w panelu komentarzy.

Pomimo różnego wyglądu, wszystkie widoki danych cechując się spójnym zachowaniem oraz pozwalają na manipulację danych w podobny, intuicyjny sposób.

Widoki tabelaryczne

Tabelaryczny widok danych na przykładzie panelu widoku  modułu zadań z wywołanym menu kolumn.

Tabelaryczny widok danych na przykładzie panelu widoku modułu zadań z wywołanym menu kolumn.


Widoki danych występują w kilku odmianach. Najczęściej spotykaną jest postać tabelaryczna z elastycznymi kolumnami pozwalającymi na dostosowywanie aktualnego widoku w ramach potrzeb, w tym umożliwiającą sortowanie oraz miejscami grupowanie wyświetlanego zbioru danych. Elastyczne kolumny pozwalają na zmianę rozmiaru, zmianę kolejności bądź też chowanie/pokazywanie określonych z nich.

  • Sortowanie takiego widoku można prosto uzyskać poprzez klikanie na nagłówku wybranej kolumny.
  • Przenoszenie/zmiana kolejności kolumn odbywa się zgodnie z metodą „przeciągnij i upuść” łapiąc i przenosząc nagłówek wybranej kolumny.
  • Grupowanie, chowanie/pokazywanie określonych kolumn, a także alternatywny dostęp do sortowania, dostępne są z menu kolumn wywoływanego poprzez kliknięcie na prawym brzegu nagłówka kolumn.
  • Grupowanie i sortowanie dostępne są też z menu kontekstowego tła widoków.

Pomimo swojej elastyczności, zarówno niektóre pomniejsze kolumny pełniące funkcje informacyjne (jak te obecne w panelach widoku na przestrzeni modułów), jak określone widoki danych wchodzące w skład mniejszych formularzy/okien mogą nie zezwalać na niektóre manipulacje w celu zachowania prostoty.

Zaznaczanie elementów

Jednym z elementów wspólnych wszystkich widoków jest możliwość zaznaczania jednego lub wielu elementów ilustrowanych przez widok co umożliwia wykonywanie na nich operacji poprzez wywoływanie akcji zebranych w zawierającym je panelu bądź w ich menu kontekstowych.

Zaznaczanie pojedynczych elementów odbywa się przez klikanie w nie lewym klawiszem myszy. Zaznaczanie/odznaczanie kolejnych elementów może zostać uzyskane poprzez klikanie kolejnych elementów trzymając przyciśnięty klawisz Ctrl. Zaznaczanie zakresu elementów uzyskiwane jest trzymając przyciśnięty klawisz Shift.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe tła dostępne w panelu widoku  modułu zadań .

Menu kontekstowe tła dostępne w panelu widoku modułu zadań.

Dla spójności i wygody wszystkie widoki oferują menu kontekstowe zawierające akcje w kontekście operowanych danych. Menu kontekstowe jest wołane przy pomocy prawego klawisza myszy. Operacje dostępne w menu kontekstowym, (zgodnie z nazwą) dotyczą aktualnie wybranych danych prezentowanych przez widoki, bądź też samych widoków.

W widokach danych menu kontekstowe występuje w dwóch wariantach:
  • Menu kontekstowe zaznaczenia, które dostępne jest poprzez wywoływanie menu na zaznaczonych elementach widoku oferując akcje wykonywane na zaznaczonych elementach.
  • Menu kontekstowe tła dostępne poprzez wywołanie menu na pustej przestrzeni widoku. Menu kontekstowe tła zawiera operacje powiązane z aktualnym widokiem bądź całością prezentowanych zestawów danych. Najczęściej występującą akcją w menu kontekstowym tła jest ogólnie dostępna akcja odświeżenia widoku. Ponadto, jeśli prezentowany widok danych obsługuje sortowanie/grupowanie, wówczas menu kontekstowe tła zapewnia dostęp do tych operacji.

Domyślna akcja wykonywana na pojedynczym elemencie widoku jest zwykle wygodnie dostępna poprzez podwójne kliknięcie na wybranym elemencie. Typowo jest to operacja podglądu/edycji określonej danej.

Zobacz również:
  Nazwa Rozmiar
- widoki_danych_01.png 8,75 KB
- widoki_danych_02.png 4,70 KB
- widoki_danych_03.png 9,33 KB
- widoki_danych_04.png 3,43 KB

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.