cfirma.pl logo guide icon Przewodnik użytkownika

Nawigacja

Szukaj...
»

PoweredBy

Wskazówki dotyczące interfejsu

RSS


Niniejsza część opisuje wspólne konwencje stosowane na przestrzeni całego systemu w odniesieniu do najczęściej wykorzystywanych elementów interfejsu. Wszystkie wielokrotnie używane elementy interfejsu posiadają uspójniony i tym samym logiczny i intuicyjny sposób obsługi.

ScrewTurn Wiki version 3.0.5.600. Some of the icons created by FamFamFam.